W Niemczech rośnie przemoc wobec uchodźców. MSW i kontrwywiad alarmują

Smutny bilans świąt Bożego Narodzenia: spłonęły kolejne schroniska dla uchodźców. Niemieckie MSW i kontrwywiad są zaniepokojone rosnącą liczbą ataków z pobudek rasistowskich i umacnianiem się wpływów skrajnej prawicy.