W Niemczech poniżej trzech milionów bezrobotnych

Dzięki korzystnej koniunkturze liczba bezrobotnych w Niemczech zmalała w kwietniu o 111 tysięcy osób.