W Monachium politycy dyskutują o bezpieczeństwie na świecie

500 polityków i ekspertów zastanawia się od piątku w Monachium nad zapewnieniem światu bezpieczeństwa zagrożonego licznymi konfliktami, wyścigiem zbrojeń i odmową podporządkowania się prawu międzynarodowemu