W maju Irlandczycy będą głosowali nt. przepisów aborcyjnych

Restryktywne przepisy w Irlandii dopuszczają aborcję tylko w przypadku zagrożenia życia matki. Większość Irlandczyków jest za zmianą przepisów. 25 maja będą mogli wypowiedzieć się na ten temat w referendum.