W Kolonii powstaje Pomnik Dezertera

Byli oni przez hitlerowców szczególnie okrutnie karani: dezerterzy i odmawiający służby wojskowej. Z powodu ich rzekomej „hańby” byli w Niemczech długo zapomniani. W Kolonii zostanie wkrótce odsłonięty ich pomnik.