W bawarskiej CSU nasila się walka o władzę

W sporze o przywództwo w CSU jej szef Horst Seehofer zarzuca członkom kierownictwa partii, że za mało go popierają. Jest to szkodliwe dla całej CSU, podkreśla jej przewodniczący i premier Bawarii w jednej osobie.