W 2012 kontrwywiad wojskowy wykrył 400 ekstremistów w Bundeswehrze

Większość z wykrytych ekstremistów to prawicowcy, 50 to islamscy ekstremiści. Ekstremizm lewicowy jest w Bundeswehrze zjawiskiem marginesowym, powiedział Ulrich Birkenheier, szef kontrwywiadu MAD.