Volkswagen likwiduje tysiące miejsc pracy. "Pakt przyszłościowy"

Specjalny program oszczędnościowo-inwestycyjny ma pomóc w sanacji Volkswagena. Przewiduje on likwidację 30 tys. miejsc pracy.