Premier Węgier wspomaga dużymi sumami pieniędzy mniejszości narodowe w państwach sąsiednich. Do czego to prowadzi, widać na przykładzie incydentu o podłożu ksenofobicznym w jednej z wiosek rumuńskiego Siedmiogrodu.

Reader Interactions