Ustawa o Volkswagenie niezgodna z prawem europejskim

Trybunał Europejski w Luksemburgu orzekł, że ustawa o Volkswagenie narusza zasadę swobodnego przepływu kapitału w Unii. Niemiecki ustawodawca zobowiązany jest zmienić lub uchylić akt prawny.