Ustawa o Volkswagenie. Jest wyrok ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził we wtorek (22.10) szczególną pozycję Dolnej Saksonii w akcjonariacie Volkswagena i oddalił skargę Komisji Europejskiej, która domagała się kary w wysokości 70 mln euro.