Uroczystość na cześć Polaków, którzy ratowali Żydów. "Codziennie bałam się"

Amerykańska fundacja uhonorowała w Warszawie 30 Polaków, którzy w czasie wojny uratowali od śmierci Żydów. Za swoją odwagę otrzymali oni tytuł „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.