Uniwersytet w Hamburgu wprowadza kodeks religijny

Uniwersytet w Hamburgu jako pierwsza szkoła wyższa w Niemczech uregulował w kodeksie, jak studenci mogą praktykować na nim swoją wiarę.