Unijne regiony o budżecie UE i praworządności

Jak KE może deklarować, że polityka spójności jest kluczowa dla UE, jej gospodarki i regionów, a zarazem proponować obcięcie tej polityki o 10 proc. w budżecie UE? – pyta Karl-Heinz Lambertz, szef Komitetu Regionów.