Niechęć do zajmowania się praworządnością w Polsce, próby ożywienia rozmów o rozszerzeniu UE na Bałkanach, budżet i szukanie pomocy w demografii. Chorwacja, kraj o najkrótszym stażu w UE, rozpoczęła unijną prezydencję.

Reader Interactions