UNICEF alarmuje, że wskutek zatrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego do wielu regionów świata nie docierają szczepionki, co może doprowadzić do szerzenia się chorób zakaźnych.

Reader Interactions