UNICEF alarmuje: 300 mln dzieci nie ma szans na naukę

Wykształcenie jest szansą wyjścia z nędzy. Jednocześnie nędza nie pozwala na naukę milionom dzieci. To błędne koło. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci w regionach dotkniętych wojną, co potwierdza raport ONZ.