20 czerwca prace rozpoczęła nowa unijna Grupa do Walki z Antysemityzmem. Ma dopilnować, czy kraje UE skutecznie walczą z rosnącą w ostatnich latach niechęcią wobec Żydów.

Reader Interactions