Unia Europejska planuje zatrzymanie migrantów w Libii. "Moralne bankructwo"

Latem setki tysięcy emigrantów mogą próbować przedostać się z północnej Afryki do Europy. Poufne dokumenty dowodzą, że Unia Europejska zastanawia się nad zatrzymaniem potencjalnych migrantów już w Libii.