Unia Europejska i Chiny wspólnie w obronie klimatu

UE i Chiny zobowiązały się do dalszego wypełniania porozumienia paryskiego, z którego wycofał się prezydent Donald Trump. Jednak ich spory o międzynarodowe inwestycje i handel są dalekie od rozwiązania.