Unia Europejska hamuje Partnerstwo Wschodnie

Podczas szczytu przedstawicieli UE i państw Partnerstwa Wschodniego w Rydze było jasne, że partnerski program przeżywa kryzys, a towarzyszące szczytowi oczekiwania nie zostaną spełnione.