Unia będzie miała nową instytucję. "Chodzi o zwalczanie przestępczości"

Straty ponoszone przez UE wskutek korupcji i oszustw sięgają wieluset milionów euro rocznie. W przyszłości Prokuratura Europejska uzyska prawo do ponadnarodowego ścigania przestępstw przeciwko interesowi finansowemu UE.