Kontrola nad migracją, klimat i ochrona rządów prawa to niektóre priorytety UE do 2024 r. Ale Polska chce od Unii dodatkowych pieniędzy na transformację energetyczną. Szczegóły dotyczące praworządności odłożono na potem.

Reader Interactions