Ukraińska studnia bez dna

Sytuacja gospodarcza Ukrainy jest katastrofalna: gigantyczne zadłużenie, korupcja, szybujące w górę ceny. W dodatku nad krajem zawisła groźba wojny. Ukrainę czekają ciężkie czasy.