Unia Europejska drastycznie obcięła pomoc finansową obiecaną Turcji na bieżący rok. Powodem są niedozwolone odwierty gazu i interwencja w Syrii.

Reader Interactions