UE ściga Polskę za nieprzyjmowanie uchodźców. "Rozdzielnik jest obowiązującym prawem"

Komisja Europejska wszczęła postępowanie dyscyplinujące wobec Polski, Węgier i Czech, bo te trzy kraje najmocniej łamią prawo UE z 2015 r. w sprawie rozdzielnika uchodźców. Ale droga do kar jest daleka.