UE: mniej pieniędzy w budżecie na 2017. "Niewykorzystane środki"

Unijny budżet na rok 2017 będzie niższy od tegorocznego. Powodem są niewykorzystane środki przeznaczone na politykę regionalną.