UE: kobiety do rad nadzorczych

Unia Europejska wzmacnia presję na przedsiębiorstwa, by na stanowiskach kierowniczych zatrudniały więcej kobiet.