UE i NATO podpisują umowę o współpracy. Tusk: Tu chodzi o realne zagrożenia

Tusk, Juncker i Stoltenberg podpisali w Warszawie umowę UE-NATO o współpracy, m.in. wspólnym zwalczaniu przemytu ludzi i cyberzagrożeń.