To wynik porozumienia, które zawarli przewodniczący KE i prezydent USA, by ograniczyć konflikt handlowy między UE i Stanami Zjednoczonymi. Obrońcy środowiska są temu przeciwni z uwagi na sporną metodę szczelinowania.

Reader Interactions