Ucieczka do UE: Śmierć na bałkańskim szlaku

14 uchodźców zginęło w Macedonii na torach kolejowych w drodze na północ Europy. Grecja i inne kraje tranzytowe nic nie robią sobie z obcych, którzy nielegalnie przechodzą przez ich granice.