Uchodźcy łatwym łupem dla handlarzy

Większość statków z uchodźcami wyrusza w kierunku Europy z wybrzeży Libii. W kraju znajdującym się w stanie wojny przemytnicy mają łatwe zadanie. Podczas ucieczki do Europy utonęło w ostatnich latach ponad 20 tys. osób.