Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu – biznes oparty na strachu

Po zamachach w Monachium, Ansbach, Berlinie rośnie zainteresowanie ubezpieczeniem na wypadek zamachu terrorystycznego w Niemczech. Jednak ocena tego ryzyka jest trudna.