Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej – wynika z wydanego we wtorek (10.04.18) wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Reader Interactions