Z wejściem w życie konstytucji weimarskiej niemiecka arystokracja utraciła swoje przywileje. Mimo to w Niemczech do dziś mówi się o szlachectwie i arystokracji, głównie dzięki magazynom plotkarskim i udanemu lobbyingowi.

Reader Interactions