Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ostrzegł, że wprowadzenie przez USA ceł na francuskie wina nie pozostanie bez odpowiedzi UE.

Reader Interactions