Podziały w EPL sprawiły, że europejska międzynarodówka centroprawicy nie zdołała podjąć żadnej decyzji w sprawie Viktora Orbána. Węgierski Fidesz pozostaje zatem członkiem EPL, choć nadal w stanie zawieszenia.

Reader Interactions