Po katastrofalnym trzęsieniu ziemi i tsunami, jakie trzy dni temu nawiedziły Indonezję, podejrzliwie patrzy się na system wczesnego ostrzegania, wymyślony przez Niemców.

Reader Interactions