TSUE broni Sądu Najwyższego. Czy władze Polski posłuchają?

Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zawieszeniu czystki emerytalnej w Sądzie Najwyższym. Sędziowie już wypchnięci na emerytury (za pomoc obniżenia wieku przechodzenia w stan spoczynku) mają być przywróceni do pracy.