Francuskie związki zawodowe zamierzają przez trzy miesiące paraliżować życie publiczne we Francji. Nie wiadomo, kto wyjdzie zwycięsko z tej próby sił.

Reader Interactions