Trybunał UE odpiera krytykę Europejskiego Banku Centralnego

Trybunał UE wsparł działania antykryzysowe EBC w ramach programu skupu obligacji zadłużonych państw strefy euro na rynkach wtórnych. To ma uchronić je przed niewypłacalnością i ułatwić wrażanie reform.