Trybunał UE o prawie pobytu dla małżeństw homoseksualnych

Wg Trybunału Sprawiedliwości UE unijne prawo dot. swobody przemieszczania i pobytu obywateli Unii i ich rodzin obejmuje też współmałżonków tej samej płci.