Trump i Putin – zbliżenie czy konfrontacja?

Wciąż jeszcze nie wiadomo, w jakim kierunku pójdą stosunki Stanów Zjednoczonych z Rosją.