Uczestnicy szczytu G7 w Taorminie nie zajęli wspólnego stanowiska ws. paryskiego porozumienia kliamatycznego z grudnia 2015 roku. Portal internetowy AXIOS Media twierdzi, że prezydent Trump zamierza się z niego wycofać.

Reader Interactions