Trójkąt Weimarski za europejską polityką obronną

Ministrowie spraw zagranicznych: Polski, Niemiec i Francji opowiadają się za wzmocnieniem unijnej polityki obronnej i bezpieczeństwa. To główny rezultat 2-dniowego szczytu Trójkąta Weimarskiego, który odbył się w Bonn.