Wszystkie wydatki UE powinno się uzależnić od tego, czy każde państwo członkowskie stosuje się do reguł państwa prawa – mówi Frans Timmermans.

Reader Interactions