Timmermans: unijne pieniądze tylko w zamian za przestrzeganie praworządności

Wszystkie wydatki UE powinno się uzależnić od tego, czy każde państwo członkowskie stosuje się do reguł państwa prawa – mówi Frans Timmermans.