Timmermans: Państwa UE muszą pomóc w sporze z Polską

Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans uważa, że „wszyscy za wyjątkiem Niemiec powinni włączyć się w prawny spór z Polską“. Timmermans opowiedział się także za ideą Europy dwóch prędkości.