Test dla niemieckiej oświaty: Trzeba się uczyć różnorodności

Niemcy testują swoje szkoły i nauczycieli na przygotowanie do przyjmowania i edukowania młodych uchodźców. Pierwsza konkluzja: integracja to długotrwały proces.

Test dla niemieckiej oświaty: Trzeba się uczyć różnorodności

Niemcy testują swoje szkoły i nauczycieli na przygotowanie do przyjmowania i edukowania młodych uchodźców. Pierwsza konkluzja: integracja to długotrwały proces.