Terroryzm. Europa Środkowa i Wschodnia boi się uchodźców

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej zamachy w Paryżu i fala islamistycznego terroru coraz części kojarzone są z napływem uchodźców do Europy. Wszyscy obawiają się o bezpieczeństwo.