Templin: Piłsudski zamknął prawicy drogę do władzy

Józef Piłsudski nie ma w Niemczech dobrej opinii. Historycy zarzucają mu dyktatorskie ciągoty. Autor książki o Polsce – Wolfgang Templin uważa, że zasługą marszałka było niedopuszczenie prawicy do przejęcia władzy.